Great Learning Nederland trekt samen met scholen op om het leren te verbeteren. De ambitie en onderwijskundige visie van de school zijn daarbij het uitgangspunt. Samen met scholen optrekken betekent ook dat we inspelen op de behoeftes van jouw school, zodat we nieuwe initiatieven kunnen realiseren. Welke curricula zijn er naast IEYC?

IPC

In het basisonderwijs bieden we het International Primary Curriculum (IPC) aan. Er wordt in meer dan negentig landen met het curriculum gewerkt. In Nederland werken we al met enkele honderden basisscholen samen. Op basisscholen worden IPC en IEYC vaak gecombineerd.

Bezoek voor meer informatie www.ipc-nederland.nl.

Curriculum 10-14

Het onderwijs van Curriculum 10-14 werkt met een doorlopende leerlijn tussen het primair en voortgezet onderwijs. De behoeftes van het tienerbrein staan centraal en het curriculum is speciaal ontwikkeld voor de 10-14-initiatieven in Nederland.

Bezoek voor meer informatie www.curriculum10-14.nl.

IMYC

Het International Middle Years Curriculum (IMYC) is voor leerlingen van 11 tot en met 15 jaar: de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Net als bij Curriculum 10-14 spelen de behoeftes van het tienerbrein een belangrijke rol.

Bezoek voor meer informatie www.imyc-nederland.nl.

'IEYC: een rijke speelleeromgeving voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.'