De gezamenlijkheid van de leeromgeving van IEYC zorgt ervoor dat kinderen zich medeverantwoordelijk gaan voelen en leren zorgdragen voor de omgeving. Hierdoor gaan zij begrijpen wat de functie is van een rijke leeromgeving en hoe zij die kunnen gebruiken bij het oplossen van vraagstukken of het ontwikkelen van bijvoorbeeld (interesse in) lezen en schrijven. Binnen IEYC is de leeromgeving dynamisch. Door continue reflectie op activiteiten en leren worden er zaken aan toegevoegd of weggehaald.

Een dynamische leeromgeving

IEYC biedt handvatten voor het opbouwen van een rijke, betekenisvolle leeromgeving waarbinnen de ontwikkeling van het jonge kind optimaal gestimuleerd wordt.

De structuur van de IEYC-thema’s

Elk thema verloopt volgens een vaststaande structuur die het leerproces ondersteunt. Kinderen raken vertrouwd met het leerproces en leerkrachten hebben houvast voor hun onderwijs.

Op de leerwand zien de kinderen de IEYC-structuur terug, waardoor ze precies weten in welke fase van het leerproces ze zitten. Ze zien ook foto’s van hun leren of zelfgemaakte werkjes op de leerwand. De leerwand is een middel om met de kinderen te reflecteren op de zaken die zij ontdekt of geleerd hebben. Zo betrek je de kinderen bij het leren en zullen ze trots zijn op wat ze bereiken.

Startpunt

Het startpunt is een activiteit in de vorm van een spannende inleiding voor kinderen waarmee elk thema wordt gestart. Plezier en enthousiasme creëren voor het thema is hierbij het belangrijkste doel.

Kennisoogst

De kennisoogst geeft de kinderen de kans om te laten zien wat zij al weten en wat zij nog willen weten over het thema dat behandeld wordt. Er worden bij elke focus nieuwe kennis en vragen geoogst en zichtbaar gemaakt.

Uitleg van het thema

De leerkracht geeft uitleg per focus. Elke nieuwe focus wordt besproken en toegevoegd aan de leerwand. Doel is het geven van overzicht en het zichtbaar maken van samenhang. De leerkracht introduceert de nieuwe focus. Per speelwerkplaats wordt besproken wat en hoe er geleerd/ontdekt/ervaren gaat worden.

Onderzoek en verwerking in de speelleerplaatsen

In verschillende speelleerplaatsen leren kinderen door onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten.

Afsluiting

De afsluiting heeft twee hoofddoelen. Ten eerste helpt het de kinderen om datgene wat ze in het thema geleerd hebben te evalueren. Ten tweede is de afsluiting bedoeld om te ‘vieren’ wat er geleerd is.

Speelleerplaatsen

Er zijn 6 vaste speelleerplaatsen voor verschillende doelgerichte speelleeractiviteiten. IEYC helpt je deze speelleerplaatsen rijk en betekenisvol te maken.

Onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten

De activiteiten binnen de speelleerplaatsen zijn doelgericht en onderzoekend van aard. IEYC geeft suggesties voor spel en onderzoek in de ontwikkelgebieden taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek. Ook persoonlijke doelen en internationale oriëntatie komen aan bod.

'IEYC: een rijke speelleeromgeving voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.'