Het brein van het jonge kind bevindt zich in een ander ontwikkelstadium dan dat van oudere kinderen. Dit vraagt om een specifieke benadering met een rijke leeromgeving, waarin spel centraal staat.

Het jonge kind in de klas

Spelen zit kinderen letterlijk in het dna. Ze zijn van nature gemotiveerd om het te doen. Wat heeft het jonge kind dan nodig op school? Kinderen leren het beste als ze intrinsiek en actief betrokken zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën.

Dat brengt ons bij lerend spelen. Het spel en de interactie met leeftijdgenoten ontwikkelt zich bij kinderen grotendeels vanzelf. De leerkracht neemt een coachende houding aan. Dat betekent dat je het kind volgt en de ontwikkeling van het spel gericht stimuleert.

 

onderwijs jonge kind
lerend spelen

Lerend spelen met IEYC

Bij IEYC staat de breinontwikkeling van het jonge kind centraal. In deze leeftijdsfase vinden er een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats. Waar het kind in het begin nog heel erg op zichzelf gericht is, verlegt die aandacht zich langzaamaan naar leeftijdsgenoten. Er ontstaat een gevoel van samen zijn. Waar het jonge kind nog heel onbewust leert, wordt dat op latere leeftijd bewust leren.

Het jonge kind krijgt met IEYC de ruimte om vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid de wereld te onderzoeken en verkennen. Zo ontwikkelt het belangrijke persoonlijke eigenschappen als samenwerken, doorzettingsvermogen en aanpassingsvermogen. We leggen het fundament voor het schoolse leren vanaf groep 3 én voor een leven lang leren.

De belevingswereld van het jonge kind

IEYC gaat over de echte wereld. Er wordt een stukje maatschappij in de school gehaald. De kinderen vangen boeven, blussen branden, leggen tuinen aan, geven voorstellingen in hun eigen theater en zorgen als loodgieters voor de buizenaanleg in en rondom het huis.

Dat doen ze tijdens IEYC-thema’s. Zo is er het thema ‘Beestenboel’, ‘Aan tafel’ of ‘Bloemen en planten’. Leren binnen een thema zorgt ervoor dat kinderen enthousiast worden. Ze leggen verbanden en geven betekenis aan hetgeen ze leren. Dat doen ze door interactie met de leerkracht, andere kinderen en de materialen waarmee ze spelen.

onderwijs aan het jonge kind
Jonge kind water en zandplaats

Een rijke speelleeromgeving met speelleerplaatsen

Elk IEYC-thema heeft onderzoeksactiviteiten en spelvormen die het kind nieuwsgierig maken en plezier geven. Wat is een rijke leeromgeving? In een rijke leeromgeving is op de eerste plaats veel te zien en te doen voor de kinderen. Bij IEYC is de ruimte ingedeeld in speelleerplaatsen. Er zijn 6 vaste speelleerplaatsen voor verschillende doelgerichte speelleeractiviteiten.

IEYC helpt je deze speelleerplaatsen rijk en betekenisvol te maken. Er is een centrale themaplaats, een informatieplaats, een ontdekplaats, een atelier, een bouw en constructieplaats en een water- en zandplaats.

Een leerproces dat de leerkracht en het jonge kind houvast biedt

Om zowel de kinderen als de leerkracht houvast te geven werkt IEYC met een herkenbare structuur. Op de leerwand zien de kinderen de IEYC-structuur terug, waardoor ze precies weten in welke fase van het leerproces ze zitten. Ze zien ook foto’s van hun leren of zelfgemaakte werkjes op de leerwand. De leerwand is een middel om met de kinderen te reflecteren op de zaken die zij ontdekt of geleerd hebben. Zo betrek je de kinderen bij het leren en zullen ze trots zijn op wat ze bereiken.

Elk thema begint met een startpunt. Dit is een onwijs leuke en spannende introductie van het thema. Kinderen raken helemaal enthousiast van het thema. Daarna volgt een kennisoogst en thema-uitleg, waarbij de leerwand een belangrijke rol speelt. Dan is de tijd rijp om de speelleerplaatsen in te duiken. Elk thema kent ook een afsluiting. De kinderen evalueren wat ze allemaal leerden en mogen daar trots op zijn.

leercirkel peuterbrein kleuterbrein
'IEYC: een rijke speelleeromgeving voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.'