IEYC helpt je bij het creëren van een rijke, betekenisvolle leeromgeving, waarbinnen spel centraal staat. IEYC is gebaseerd op wat we weten over hoe jonge kinderen nieuwe dingen leren.

Het Jonge Kind

IEYC is gebaseerd op kenmerken van de ontwikkeling van het kind in de peuter- en kleuterfase. De visie op onderwijs aan het jonge kind van Annerieke Boland en de breintheorie over het leren van het jonge kind van Betsy van de Grift hebben, naast de visie op leren van IPC (International Primary Curriculum), gediend als bron bij het vormgeven van de thema’s.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen die bij jonge kinderen plaatsvinden zijn die van:

  • impliciet (onbewust) naar expliciet (bewust) leren
  • ik-gericht naar samen
  • handelend en manipulerend naar gericht en vooraf bedacht

Spel is hierbij het belangrijkste uitgangspunt, waarbij de interactie met de omgeving en leerkracht essentieel is om tot leren te komen.

Wat jonge kinderen nodig hebben om spelenderwijs tot leren te komen is:

  • Een rijke speelleeromgeving die hen uitdaagt en prikkelt in hun nieuwsgierigheid.
  • Een leerkracht die aansluit bij het spel en handelingsgericht observeert om de kinderen verder te helpen.
'IEYC: een rijke speelleeromgeving voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.'