'IEYC: een rijke speelleeromgeving voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.'