Het leerproces van IEYC is toegespitst op het peuterbrein en kleuterbrein. Elk thema heeft een vast en herkenbare structuur. Kinderen raken hierdoor vertrouwd met het leerproces en leerkrachten hebben houvast.

Meer houvast met het IEYC-leerproces

Het leerproces van IEYC – ook wel de leercirkel genoemd – bestaat uit vijf fasen die bij elk thema terugkeren. Dat betekent dat je elke periode weer begint met het startpunt en vanuit hier de andere vier fasen doorloopt. Dit repeteren geeft zowel de leerkracht als de leerling houvast tijdens het leren. Het thema is steeds helemaal nieuw, maar de manier van leren is telkens hetzelfde. Het leerproces is ontwikkeld op basis van wat we wetenschappelijk gezien weten van het lerende kleuterbrein en peuterbrein. Onderstaand leggen we uit hoe elke fase er ongeveer uitziet.

leercirkel peuterbrein kleuterbrein

 

Startpunt: plezier maken en activeren van het peuterbrein en kleuterbrein

Het startpunt draait om enthousiast worden en is niet per se bedoeld om nieuwe dingen te leren, hoewel dat in de praktijk natuurlijk wel gebeurt. Enthousiasme voor een thema opwekken is belangrijk om het peuterbrein en kleuterbrein te activeren. Dit zorgt er namelijk voor dat leerlingen sneller en beter leren, doordat ze zich meer betrokken voelen bij het thema. Tijdens het thema ‘Vakantie’ gaan de leerlingen bijvoorbeeld een dagje kamperen. Op een grasveldje in de buurt van de school worden tenten opgezet. De kinderen maken plezier, spelen spelletjes en maken zelf eten. Onbewust zijn ze dan klaar om meer te ontdekken over het thema.

 

Kennisoogst: waar staan je leerlingen?

Tijdens de kennisoogst krijgen de kinderen de kans om te laten zien wat zij al kunnen en weten. Je ontdekt ook wat zij nog willen weten over het thema dat behandeld wordt. Tijdens elke focus worden nieuwe kennis en vragen geoogst en zichtbaar gemaakt. In het thema “Vakantie” nemen kinderen bijvoorbeeld hun vakantiefoto’s mee naar school. Samen bespreken jullie wat jullie al weten. Op welke vragen weten de kinderen het antwoord nog niet? Dit stimuleert de nieuwsgierigheid en zorgt ervoor dat de kinderen zelf op onderzoek uitgaan. Het geeft jou als leerkracht meer inzicht in waar de accenten gedurende een periode komen te liggen.

peuterbrein en kleuterbrein

 

Uitleg van het thema

Elk thema heeft verschillende focuspunten. Bij elke focus behandel je een apart onderdeel van het thema volgens een vaste structuur. De leerkracht geeft uitleg per focus. Elke nieuwe focus bespreek je en toe aan de leerwand. Doel hiervan is het geven van overzicht en het zichtbaar maken van de samenhang. De leerkracht bespreekt per focus hoe er geleerd, ontdekt en ervaren wordt. Door een goede uitleg van het thema snappen kinderen de samenhang tussen alle speelwerkplaatsen. Hierdoor functioneert het peuterbrein en kleuterbrein optimaal.

 

Onderzoek en verwerking in de speelleerplaatsen

In de verschillende speelleerplaatsen vind je suggesties betekenisvol spel en onderzoek. De leeractiviteiten bestaan telkens uit 3 stappen: verkennen, verbinden en verrijken. Het thema “Huis en Thuis” begint bijvoorbeeld met de focus: “huizen aan de buitenkant.” In de zand- en waterplaats verkennen leerlingen eerst hoe ze een “huis” bouwen. Vervolgens gaan ze op onderzoek uit hoe dat huis stevig kan worden, door bijvoorbeeld zand en water te gebruiken. Deze kennis verbinden ze aan hun bouwwerken. Met de opgedane kennis bouwen ze hun eigen huis na. Op deze manier leren kinderen spelenderwijs hoe een huis aan de buitenkant eruitziet. Door zelf een huis te bouwen wordt het leren betekenisvol en verwerkt het peuterbrein en kleuterbrein het geleerde optimaal.

spelen

 

De afsluiting: een feestje voor het peuterbrein en kleuterbrein

Elk thema sluit je met elkaar en klassikaal af. Dit dient twee doelen. Allereerst helpt het de peuters en kleuters om datgene wat ze in het thema geleerd hebben te evalueren. Tijdens de afsluiting vier je wat er geleerd is. Het thema “vakantie” wordt afgesloten met een camping voor de ouders. De kinderen laten vol trots zien wat zij geleerd hebben over vakanties en de ouders mogen vragen stellen en dingen uitproberen. Dit zorgt er wederom voor dat het leren betekenis krijgt voor de kinderen.

Meer weten over IEYC en het peuterbrein en kleuterbrein?

Heb je naar aanleiding van de informatie op onze website nog vragen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten! Indien je overweegt met IEYC te starten dan leggen we hier uit hoe je het curriculum kunt proberen tijdens een proeftraject.

'IEYC: een rijke speelleeromgeving voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.'