Het Jonge Kind

IEYC is gebaseerd op kenmerken van de ontwikkeling van het kind in de peuter- en kleuterfase. De visie op onderwijs aan het jonge kind van Annerieke Boland en de breintheorie over het leren van het jonge kind van Betsy van de Grift hebben, naast de visie op leren van IPC (International Primary Curriculum), gediend als bron bij het vormgeven van de thema's.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen die bij jonge kinderen plaatsvinden zijn die van:

Spel is hierbij het belangrijkste uitgangspunt, waarbij de interactie met de omgeving en leerkracht essentieel is om tot leren te komen.

Wat jonge kinderen nodig hebben om spelenderwijs tot leren te komen is:

Hoe werkt dat in de praktijk?
'IEYC: een rijke speelleeromgeving voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.'